Sådan arbejder vi med kultur

Alle Husets aktiviteter er helt eller delvist udviklet gennem samskabelse med kreative kulturentreprenører, frivillige og alternative kulturmiljøer. Læs hvordan Huset arbejder med samskabelse, frivillighed og kulturel iværksætteri.

Samskabelse, frivillighed og kulturel iværksætteri

Huset er en kulturplatform eller en ramme, hvor kreative foreninger, frivillige og kulturentreprenører får rum til at skabe deres egne kulturelle aktiviteter i et samarbejde med Husets faciliterende personale.

Alle Husets aktiviteter er helt eller delvist udviklet gennem samskabelse med kreative kulturentreprenører, frivillige og alternative kulturmiljøer. 

Hvad er samskabelse i Huset?

For os betyder samskabelse, at vi giver plads til, at de mange kulturmiljøer kan udfolde deres potentiale inden for Husets rammer.

Det gør vi, fordi vi godt ved, at vi ikke selv sidder med alle de gode ideer i København. Kulturlivet er i konstant bevægelse, og nye ideer og kunstformer kommer hele tiden til. Vi ønsker aktivt at favne denne bevægelse, ved at opsøge og udvikle nye samarbejder.

Dertil kommer, at kulturlivet mange steder er præget af, at etablerede udvalg, sekretariater og bookere har magten til at placere dem på scenen, som de opfatter som høj kvalitet. Men kvalitet er ikke universel, og vi vil være en del af en bevægelse imod at demokratisere kulturlivet og gøre det tilgængeligt for de grupper, der tidligere har været udelukket.

Husets team har mange års erfaring i kulturproduktion, som kan komme helt nye og uprøvede aktører til gode. Vi yder teknisk produktionsmæssig assistance, stiller professionelle faciliteter til rådighed, og understøtter PR og kommunikation.

Samskabelse handler om at udvikle det kulturelle vækstlag i bredeste forstand, både på og bag scenen.